(BĐT) - HĐND TP.HCM vừa chấp thuận thông qua danh mục hủy bỏ đối với 61 dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố đã được thông qua vào các năm 2015, 2016, 2017.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, có 43 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất (không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa); 8 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 10 dự án thuộc danh mục có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trong đó có 1 dự án trên 10 ha).

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM công bố công khai hủy bỏ việc thu hồi đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời chỉ đạo sở, ngành phối hợp với quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án không triển khai, chậm triển khai để có giải pháp xử lý kịp thời theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện rà soát, đề xuất xử lý đối với các dự án không tiếp tục thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã phê duyệt.