(BĐT) - Bệnh viện Thống Nhất vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế năm 2021 của Bệnh viện, với tổng dự toán 628,893 tỷ đồng.
Bệnh viện Thống Nhất vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế năm 2021 với tổng dự toán 628,893 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện Thống Nhất vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế năm 2021 với tổng dự toán 628,893 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 6 gói thầu thuộc Kế hoạch cùng được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, gồm: Gói 1 Vật tư y tế nhóm 1 (62,006 tỷ đồng); Gói 2 Vật tư y tế nhóm 2 (29,891 tỷ đồng); Gói 3 Vật tư y tế nhóm 3 (450,208 tỷ đồng); Gói 4 Vật tư y tế nhóm 4 (27,35 tỷ đồng); Gói 5 Vật tư y tế nhóm 5 (17,817 tỷ đồng); Gói 6 Vật tư y tế nhóm 6 (41,619 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, áp dụng đơn giá cố định.

Dự kiến ngày 22/11/2021, 6 gói thầu đồng loạt được mở thầu.