(BĐT) - HĐND TP.HCM cho biết, năm 2022, ngân sách sẽ huy động hơn 54.000 tỷ đồng cho TP.HCM để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Trong đó, vốn ngân sách của Thành phố là 42.508 tỷ đồng; vốn đầu tư công cân đối từ nguồn bội chi ngân sách Thành phố trong năm 2022 là hơn 9.000 tỷ đồng…

Các dự án như: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua Sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn); Xây dựng nút giao thông An Phú; Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh... sẽ được ưu tiên phân bổ vốn để triển khai ngay trong năm 2022.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, tiết kiệm; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ với các dự án xây dựng trường học, y tế, giao thông phục vụ dân sinh, các dự án phục vụ công tác phòng chống dịch.

UBND TP.HCM tránh bố trí dàn trải cho nhiều dự án chưa thật sự cần thiết gây mất cân đối khi bố trí sử dụng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, dự án có khả năng hoàn thành trong năm cần xem xét ưu tiên bố trí đảm bảo đủ vốn để thực hiện, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.