(BĐT) - Ngày 10/4/2020, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký quyết định quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020.
Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày 20/4/2020 thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 2/5/2012 của UBND TP.HCM. Ảnh: Ngô Ngãi

Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày 20/4/2020 thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 2/5/2012 của UBND TP.HCM. Ảnh: Ngô Ngãi

Theo quyết định này, mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có vị trí nhà ở, đất ở bị thu hồi. Cụ thể, tại khu vực 1 (quận 1, 3, 5), hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống; 2 triệu đồng/người/tháng đối với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với khu vực 2 (quận 4, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp), hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống; 1.750.000 đồng/người/tháng đối với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 21 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với khu vực 3 (quận 2, 7, 8, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú), hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống; 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 18 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với khu vực 4 (huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè), hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống; 1.250.000 đồng/người/tháng đối với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày này thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 2/5/2012 của UBND TP.HCM. Đến đợt chi trả kế tiếp (nếu có), thì được áp dụng thực hiện theo Quy định này.

Phương thức chi trả chi phí tạm cư chia làm 2 trường hợp: Một là, trường hợp xác định được cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất ở tái định cư thì có thể chi trả một lần cho các hộ tạm cư.

Hai là, trường hợp chưa xác định được cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất ở tái định cư thì có thể chi trả theo định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Tùy theo tiến độ xây dựng khu tái định cư của dự án mà hội đông bồi thường của dự án xem xét chi trả tiền tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân đế giảm bớt phiền hà cho người có đất bị thu hồi.

Kinh phí đế tính hỗ trợ tạm cư được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; hoặc các nguồn kinh phí khác trong trường hợp phải di dời khấn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lún sụt, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác, khu vực bị ô nhiêm môi trường đe dọa tính mạng con người theo quy định.