(BĐT) - Nhằm tháo gỡ vướng mắc của các dự án có liên quan đến việc giao đất, thuê đất, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn Thành phố.
Các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn Thành phố kỳ vọng sẽ được tháo gỡ và xử lý vướng mắc kịp thời. Ảnh: Ngô Ngãi

Các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn Thành phố kỳ vọng sẽ được tháo gỡ và xử lý vướng mắc kịp thời. Ảnh: Ngô Ngãi

Theo đó, đối với các khu đất đã ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND các quận, huyện thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo dõi và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý các vi phạm về đất đai.

Đối với các khu đất đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với tổ chức sử dụng đất để sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan, hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa đất vào sử dụng.

Đối với các khu đất đang thực hiện thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp thực hiện và thu nộp vào ngân sách nhà nước; báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý cho UBND TP.HCM.

Đối với các khu đất đã xác định xong tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc mới tạm nộp, các cơ quan chức năng thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nộp ngân sách nhà nước; xử lý hoàn tất trước ngày 31/5/2020.

Đối với các khu đất mà người sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai, UBND quận, huyện kiếm tra và lập biên bản hành vi vi phạm để xử lý.

Đối với các khu đất chậm đưa vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng, UBND quận, huyện làm việc với tổ chức sử dụng đất, lập biên bản kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, khó khăn và có cam kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng, đầu tư xây dựng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt này, UBND TP.HCM mong muốn những vướng mắc của các dự án có liên quan đến việc giao đất, thuê đất sẽ sớm được giải quyết dứt điểm, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai nếu có.