(BĐT) - Đến 23/10/2020, TP.HCM mới giải ngân được 1.510 tỷ đồng vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương, đạt 30% so với kế hoạch.
Dự án tuyến metro số 1 đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc nhưng đến nay chưa giải ngân được vốn đầu tư

Dự án tuyến metro số 1 đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc nhưng đến nay chưa giải ngân được vốn đầu tư

Theo UBND TP.HCM, hiện Thành phố đang triển khai thực hiện 9 dự án ODA, trong đó có 6 dự án nhóm A và 3 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư 123 nghìn tỷ đồng.

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương, đến 23/10/2020, Thành phố đã giải ngân được 1.510 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch; dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân được 2.038 tỷ đồng, đạt 40,75% so với kế hoạch.

Lý do giải ngân thấp là khoảng 2.500 tỷ đồng bố trí cho Dự án tuyến metro số 1 và Dự án tuyến metro số 2 đến nay vẫn chưa giải ngân được vì vướng tỷ giá đồng Yên Nhật và đồng Việt Nam. Nếu giải ngân được nguồn vốn cho 2 tuyến metro này thì tỷ lệ giải ngân vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương sẽ đạt từ 80 - 90%.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp TP.HCM hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bằng đồng Việt Nam để đảm bảo tỷ giá chính xác trong thời điểm hiện nay.