(BĐT) - HĐND TP.HCM vừa thông qua 2 nghị quyết về việc cho phép UBND TP.HCM huy động vốn từ vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (tuyến metro Bến Thành - Tham Lương).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số vốn vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho 2 dự án là gần 54.000 tỷ đồng. Trong đó, 23.932 tỷ đồng để đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và 29.885 tỷ đồng để đầu tư tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Trước đó, ngày 13/11/2019, UBND Thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên lên 43.757,15 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là 38.265,55 tỷ đồng, vốn đối ứng 5.491,6 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương được điều chỉnh lên 47.891 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA là 37.487 tỷ đồng, vốn đối ứng là 10.404 tỷ đồng.