(BĐT) - Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017 của TP.HCM diễn ra sáng 30/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả các dự án BT đang đàm phán để đợi quy trình chính thức.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo kế hoạch, trong tuần này, TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo về quản lý các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT nhằm đánh giá quy trình, đề xuất giải pháp quản lý các dự án này theo hướng công khai, mình bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cũng phải thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư. Quy trình làm dự án BT phải đảm bảo khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai và tài sản của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư mời đầy đủ các thành phần, chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này để góp ý, từ đó lãnh đạo Thành phố tiếp thu để hình thành quy trình và báo cáo với Thành ủy về vấn đề này. Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không đề xuất gì thêm liên quan đến các dự án BT, kể cả nghiên cứu tiền khả thi. Các dự án BT đang thảo luận, đàm phán đều phải đình lại, chờ quy trình mới. Dự án đã có chỉ đạo của Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện.