(BĐT) - Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.HCM khai mạc ngày 18/10/2021, UBND Thành phố đã trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, tổng số vốn đầu tư giai đoạn này là 121.933 tỷ đồng. Trong đó, đối với nguồn vốn từ bội chi ngân sách TP.HCM là hơn 12.555 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách TP.HCM là hơn 109.378 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến được đầu tư hơn 6.562 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

Dự án Xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến được đầu tư hơn 6.562 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

UBND TP.HCM kiến nghị HĐND Thành phố thống nhất sử dụng số vốn cân đối ngân sách địa phương là hơn 20.623 tỷ đồng để dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Các dự án nổi bật được đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 như: Dự án Xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với hơn 6.562 tỷ đồng (trong tổng vốn đầu tư hơn 43.757 tỷ đồng); Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) với 500 tỷ đồng (trong tổng số vốn đầu tư hơn 47.890 tỷ đồng)…

Ở lĩnh vực môi trường có các dự án: Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 với 2.000 tỷ đồng (trong tổng số vốn đầu tư 11.132 tỷ đồng); Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 với 1.100 tỷ đồng (trong tổng số vốn đầu tư 11.281 tỷ đồng).

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước có Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 với hơn 8.882 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025 (trong tổng số vốn đầu tư 9.976 tỷ đồng)…