(BĐT) - UBND TP.HCM đang có những chỉ đạo quyết liệt để đạt chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo lộ trình mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, đẩy mạnh việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, bắt buộc đạt 3 tiêu chí sau trong năm 2021: tổ chức đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tổng giá trị gói thầu tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

TP.HCM đề nghị các đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc/thành viên. Đồng thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng của cơ quan, đơn vị đạt chỉ tiêu theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Tổng công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu quam mạng.

TP.HCM yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý, cả năm 2021. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng các gói thầu của dự án đầu tư công, dự toán mua sắm và dự án kích cầu.

Sở KH&ĐT TP.HCM sẽ tham mưu đề xuất UBND TP có biện pháp phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo và không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2021 theo lộ trình quy định. Đối với thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Sở KH&ĐT sẽ căn cứ tình hình thực hiện và chế độ báo cáo đấu thầu qua mạng để chấm điểm thi đua hàng năm.