(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 9.558 doanh nghiệp (DN), qua đó phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.836 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan thuế trên địa bàn đã thực hiện kiểm tra DN với 9.104 lượt, qua đó, truy thu, phạt và truy hoàn là 958,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 346 tỷ đồng; giảm lỗ 9.958,9 tỷ đồng; đồng thời từ chối hoàn 91,1 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước được 620,1 tỷ đồng.