(BĐT) - Nhằm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất và nhà đầu tư, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cổ phần hóa; trình tự, thủ tục thu hồi đất…
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, TP.HCM kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép cập nhật các nội dung thay đổi trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị (các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/500) vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đối với quận nội thành; quy định rõ về trình tự, thủ tục điều chỉnh, hủy bỏ các công trình, dự án ghi vào kế hoạch sử dụng đất 3 năm mà chưa thực hiện…