(BĐT) - Sở KH&ĐT TP.HCM trong báo cáo mới đây về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng của Thành phố đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác đầu tư, thực hiện các dự án lớn tại Thành phố.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, với các dự án thuộc Chương trình đột phá của Thành ủy và các dự án cấp bách cần triển khai ngay, TP.HCM kiến nghị giao UBND Thành phố được phép khởi công công trình sau khi dự án đầu tư được phê duyệt (không cần dự án phải được phê duyệt trước ngày 31/10 của năm trước thì năm sau mới được phép khởi công công trình). Ngoài ra, đối với các dự án này, kiến nghị Trung ương chấp thuận chủ trương cho UBND Thành phố được phép chỉ định thầu và tự chịu trách nhiệm về quá trình thực hiện dự án.

TP.HCM cũng kiến nghị chấp thuận việc giải ngân vốn ODA theo tiến độ giải ngân thực tế của các dự án ODA nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng các hiệp định đã cam kết nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả, tránh phát sinh các chi phí cam kết, lãi phạt chậm thanh toán và các khiếu kiện của nhà thầu nước ngoài. Đồng thời, kiến nghị bổ sung kế hoạch vốn ODA do Trung ương phân bổ năm 2017 cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.