(BĐT) - UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ một số dự án cấp bách, công trình trọng điểm văn hóa đã được thông qua chủ trương đầu tư, gắn với chủ đề năm 2020.
Các dự án được thông qua chủ trương đầu tư: Bảo tàng TP.HCM...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các dự án được thông qua chủ trương đầu tư: Bảo tàng TP.HCM...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là các dự án: Bảo tàng TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch, Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa năng, Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, một số dự án thuộc khu đô thị thông minh…

Trong số này có nhiều dự án đã chậm tiến độ nhiều năm như Trung tâm Thế dục thể thao Phan Đình Phùng, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo... Một số dự án thực hiện theo phương thức PPP do vướng nhiều thủ tục, đến nay tiến độ triển khai vẫn rất chậm.

TP.HCM cho biết, đối với những dự án chậm tiến độ, cần theo dõi sâu sát tiến độ, đề xuất phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.