UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện thực hiện các nội dung nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt được hiệu quả cao.
TP.HCM đẩy mạnh các chương phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

TP.HCM đẩy mạnh các chương phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND Thành phố về Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố các cơ chế, chính sách, giải pháp để thúc đẩy các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố, tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm hạ thấp giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện rà soát quỹ đất, hoặc điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 để xác định cụ thể vị trí, diện tích các khu vực dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định; trình UBND Thành phố trong quý III năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án nhà ở xã hội.

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố phối hợp với Cục Thống kê và các đơn vị liên quan thực hiện điều tra định kỳ về nhu cầu nhà ở của người dân trong từng giai đoạn 5 năm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM sẽ tham mưu, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện cơ chế chính sách về tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội, nguồn vốn hỗ trợ cho ngân hàng chính sách xã hội, mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở, hợp tác xã tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai kế hoạch về vốn cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước để cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo Reatimes.vn