(BĐT) - Dự kiến đến cuối năm 2018, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ, TP.HCM với tổng mức đầu tư lên tới gần 500 tỷ đồng sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM được giao làm bên mời thầu dự án này.

Dự án bao gồm 26 gói thầu, trong đó 9 gói thầu chỉ định thầu, còn lại thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trong quý II/2017, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu, trong đó có 1 gói thầu xây lắp, 3 gói thầu còn lại là các gói thầu tư vấn (bảo hiểm thi công xây dựng; kiểm toán công trình; thí nghiệm nén tĩnh tải cọc).

Quý III và quý IV/2017, sẽ có 2 gói thầu của Dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu là Gói thầu Thi công xây dựng và Lắp đặt đường giao thông số 1A+1B+2+3A+3B+4+5+6+7+8 (cấp, thoát nước tổng thể; đường; vỉa hè; mương cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công hệ thống điện tổng thể và thông tin liên lạc.

Từ quý I - III/2018, sẽ có 11 gói thầu của Dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trong đó có 1 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 gói thầu tư vấn và 9 gói thầu xây lắp.