(BĐT) - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng cầu Tăng Long với tổng mức đầu tư là 449,898 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng cầu Tăng Long được chia thành 12 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, 5 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, quý II/2017, chủ đầu tư Dự án - Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, đơn vị thuộc Sở GTVT TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu (Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp, gói thầu giám sát và gói thầu bảo hiểm; Xây lắp cầu và đường, phá dỡ cầu cũ; Bảo hiểm công trình; Rà phá bom mìn, vật nổ; Tư vấn giám sát xây dựng công trình). Quý III/2017 sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp hệ thống chiếu sáng.

2 gói thầu tư vấn là Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu kiểm toán quyết toán công trình và Tư vấn kiểm toán, quyết toán công trình sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý III/2018.