(BĐT) - Theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2030 vừa được ban hành, TP.HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn này phát triển 300 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế này đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của Thành phố là 0,6%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TP.HCM khuyến khích phát triển hợp tác xã cả về chất lượng, số lượng trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế; thu hút mọi giới, thành phần xã hội tham gia, nhất là thanh niên và phụ nữ. Qua đó, thu hút thêm 30.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế hợp tác xã; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 60%; còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp...

Đồng thời, TP.HCM sẽ phát triển các tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề nông thôn), lĩnh vực dịch vụ (thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, thủy lợi, cung cấp cây, con giống, vay vốn tín dụng...); thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi, ưu tiên giao, thuê đất, nhà xưởng, bồi dưỡng cán bộ quản lý để khuyến khích các tổ hợp tác chuyển thành hợp tác xã.