(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa ban hành Công văn số 4447/TB-BHXH hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện và người tham gia trên địa bàn Thành phố về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 1/1/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1/1/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ).

Đối với đối tượng tham gia là người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ là 30%, mức đóng thấp nhất là 231.000 đồng/tháng. Đối với đối tượng tham gia là người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ là 25%, mức đóng thấp nhất là 247.500 đồng/tháng. Đối với đối tượng tham gia là người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ là 10%, mức đóng thấp nhất là 297.000 đồng/tháng.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Về mức đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, từ ngày 1/1/2022, đơn vị sử dụng lao động trích đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ 30%. Trong đó, bảo hiểm y tế là 3%, ốm đau thai sản là 3%, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là 0,5%, hưu trí và tử tuất là 14%. Mỗi tháng, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng bảo hiểm y tế là 1,5%, hưu trí và tử tuất là 8%.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.