(BĐT) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, UBND Thành phố vừa đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng và khai thác tạm các bãi đậu xe thông minh tại các vị trí đất đủ điều kiện để phục vụ nhu cầu dừng đậu xe tại khu trung tâm Thành phố. 

Sở dĩ có sự đồng ý này là vì trước đó Sở GTVT Thành phố đã đề xuất với lãnh đạo Thành phố, trong thời gian chưa triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch được duyệt thì cần phải tính tới giải pháp tình thế nói trên.

Trước mắt, UBND Thành phố giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xác định cụ thể các vị trí đất đủ điều kiện và hình thức đầu tư phù hợp nhằm hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm đến dự án thực hiện theo đúng trình tự và quy định. Riêng những vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị nói trên phải kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND Thành phố để có phương án giải quyết.