(BĐT) - UBND TP.HCM vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Đường dọc kênh số 8 theo hình thức BT. Theo đó, trong quý III/2017 sẽ chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BT này với tổng vốn đầu tư hơn 986 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

UBND TP.HCM cho biết, nguồn vốn để thực hiện dự án BT nêu trên là vốn chủ sở hữu và tự cân đối hợp pháp của nhà đầu tư. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng. Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc (Bên mời thầu) hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác về hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo kế hoạch; đảm bảo chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án.

Trong quý III/2017, gói thầu tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án BT xây dựng Đường dọc kênh số 8 cũng sẽ được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày. Gói thầu tư vấn này có giá 400 triệu đồng. Số tiền này sẽ tạm ứng từ nguồn chi sự nghiệp của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả số tiền này.