(BĐT) - UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Quận 2 theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) với tổng vốn đầu tư hơn 226 tỷ đồng. 

Theo đó, Thành phố sẽ thực hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án do chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Cũng theo UBND TP.HCMT, tại dự án này, có 2 phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.