(BĐT) - Thường trực UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Ban Quản lý dự án  đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị về việc tạm ứng, triển khai hợp đồng của Gói thầu Thiết kế, xây dựng, vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè (XL-02) thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2, song song với việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của các nhà thầu.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP.HCM cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương triển khai theo đúng quy định, đúng thẩm quyền và bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

Kết luận của Thường trực UBND TP.HCM về việc tạm ứng cho Gói thầu XL-02 thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 được xem là tín hiệu tích cực để đẩy nhanh việc triển khai hợp đồng đã ký kết, sớm thực hiện giai đoạn thi công Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè - một dự án có ý nghĩa quan trọng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nhằm cải thiện môi trường TP.HCM.