(BĐT) - UBND TP.HCM vừa ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) trên địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Quy chế nêu trên áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Quy chế không áp dụng đối với việc đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực GTVT được phân cấp cho các cơ quan, đơn vị quản lý là: Ban Quản lý (BQL) dự án Khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, BQL Khu đô thị Nam Thành phố, BQL các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm, BQL Khu nông nghiệp công nghệ cao, BQL Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc, BQL Khu công nghệ cao.

Sản phẩm, dịch vụ công ích bao gồm: quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa; dịch vụ chiếu sáng đô thị; dịch vụ thoát nước đô thị; dịch vụ vận tải công cộng đô thị…