(BĐT) - UBND TP.HCM vừa giao các sở, ban ngành, quận, huyện tăng cường kiểm tra hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Mỗi cơ quan, đơn vị phải đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự đánh giá của tổ chức, người dân. Đến cuối năm 2017, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%.

TP.HCM cũng triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị với cổng thông tin một cửa của Thành phố. Hệ thống đánh giá được triển khai ở các đơn vị trọng điểm như Cục Thuế thành phố, Công an thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai...