(BĐT) - Cục Thuế TP. HCM vừa công bố thông tin 256 doanh nghiệp (DN) nợ thuế tháng 10/2018. Tổng số tiền mà những DN này nợ ngân sách nhà nước lên đến 1.352,4 tỷ đồng, bao gồm các khoản tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó có đến 21 DN nợ thuế trên 10 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Dẫn đầu danh sách nợ thuế là những DN có hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bất động sản như: Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy nợ 356,5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP. HCM nợ 118,3 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang nợ 92,3 tỷ đồng…

Theo Cục Thuế TP. HCM, tổng số nợ thuế mới phát sinh trên địa bàn 10 tháng đầu năm là 9.503 tỷ đồng, tăng 25,34% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản thuế, phí tăng thêm 786 tỷ đồng, lên mức 4.467 tỷ đồng, tương đương tăng 21,34%; các khoản nợ liên quan đến đất tăng thêm 663 tỷ đồng, lũy kế 1.826 tỷ đồng, tương đương tăng 57%; tiền phạt, tiền chậm nộp tăng thêm 420 tỷ đồng lên 3.116 tỷ đồng, tương đương tăng 15,58%.

Cục Thuế TP. HCM đã ban hành trên 3,4 triệu lượt thông báo nợ thuế; 29.741 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền thuế nợ thu được qua các biện pháp cưỡng chế là 16.080 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng công khai thông tin 5.018 lượt người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn, với tổng số tiền thuế nợ là 5.171 tỷ đồng.