(BĐT) - Bệnh viện Bình Dân đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất đợt 1 năm 2021, với tổng giá dự toán 204,045 tỷ đồng.
Đấu thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất đợt 1 năm 2021 cho Bệnh viện Bình Dân. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất đợt 1 năm 2021 cho Bệnh viện Bình Dân. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, gồm: Gói 1 Cung cấp vật tư y tế (giá gói thầu 101,835 tỷ đồng); Gói 2 Cung cấp vật tư y tế - hóa chất (giá gói thầu 101,624 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến thời gian đóng/mở thầu Gói 1 là ngày 15/4/2021, Gói 2 là ngày 16/4/2021.