(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 2/2018, vốn đầu tư thực hiện của Thành phố giảm 64,1% so với tháng 1/2018. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.364 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân là do tháng 2/2018 trùng dịp Tết Nguyên đán, thời gian thi công ngắn, chủ đầu tư chủ yếu tập trung vào các công trình chuyển tiếp của các năm trước chuyển sang và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, cộng dồn 2 tháng đầu năm, ước tính thực hiện được 3.493 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 9,2% kế hoạch năm.