(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, Sở đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 1.612 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 22% về số DN và tăng 41,2% về số vốn so với cùng kỳ 2020. Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 6,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về lĩnh vực hoạt động, số lượng DN thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng cao ở các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (166,67%); kinh doanh bất động sản (105,56%); giáo dục và đào tạo (77,78%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (66,67%); vận tải kho bãi (43,14%).

Trong tháng 4, Thành phố hoàn tất thủ tục giải thể cho 310 DN, đơn vị trực thuộc và có 1.542 DN và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 33.257 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 224.353 tỷ đồng.