(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 95,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 276,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 75,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 1/2 số thu tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019 (thu nội địa tháng 2/2019 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018).

Bộ Tài chính cho rằng, tiến độ thu nội địa 2 tháng đầu năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ đạt 17,6% dự toán). Nguyên nhân chủ yếu do độ trễ giữa kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh với số thu NSNN. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng (ngân hàng, dầu khí...) có kết quả sản  xuất kinh doanh năm 2019 đạt khá, phát sinh tăng số thu NSNN (thuế thu nhập doanh nghiệp, kết dư chi phí dầu khí...) được nộp trong tháng 1, tháng 2/2020 theo chế độ quy định.

Thu từ dầu thô tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo Bộ Tài chính, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi NSNN, tổng chi ngân sách trung ương tháng 2 ước đạt 118,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 220,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 34,7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2019.