(BĐT) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng ước đạt 44,22% dự toán, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nếu tính cả thu từ cổ phần hóa đạt tiến độ dự toán, cộng với số thuế đã gia hạn, thì đạt khoảng trên 48% dự toán.

Trong đó thu nội địa đạt 44,11% dự toán, giảm 8%; thu từ dầu thô đạt 59,7% dự toán, giảm 28,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 43,4% dự toán, giảm 21,9% so với cùng kỳ 2019.

Trong thu nội địa, thu từ 3 khu vực kinh tế đều đạt thấp. Cụ thể, thu từ khu vực doanh DNNN đạt 37,1% dự toán, giảm 21,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp FDI đạt 41,8% dự toán, giảm 6,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 37% dự toán, giảm 16,1%.

Lũy kế 6 tháng, chi NSNN đạt 41,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,1% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 50,3% dự toán, giảm 0,9%; chi thường xuyên đạt 48,2% dự toán.

NSNN đã chi khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; chi hỗ trợ cho khoảng 11 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với số tiền khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng.