(BĐT) - Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến 30/4/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 195.581 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cuối năm 2018, với gần 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ.
Cho vay hộ nghèo đạt gần 37,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Cho vay hộ nghèo đạt gần 37,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo đạt 37.290 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 19,07% tổng dư nợ); cho vay hộ cận nghèo đạt 31.234 tỷ đồng (chiếm 15,95% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 31.154 tỷ đồng (chiếm 15,93% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên đạt 12.215 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 6,25% tổng dư nợ); cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn đạt 22.983 tỷ đồng (chiếm 11,75% tổng dư nợ); cho vay giải quyết việc làm đạt 16.586 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,48% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 32.049 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 16,39% tổng dư nợ).

Riêng đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên, trên cơ sở kiến nghị của cử trị, vừa qua NHNN đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì) báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên từ 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV dự kiến lên 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV để đáp ứng kịp thời vốn cho học sinh, sinh viên.