(BĐT) - Năm 2019, Tổng cục hải quan phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 315.500 tỷ đồng (vượt 5% dự toán). Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan phải thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn trên 546,083 tỷ đồng của các tờ khai đã thông quan (bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Cục hải quan TP.HCM sẽ phải thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn nhiều nhất với 214,483 tỷ đồng. Cục Kiểm tra sau thông quan phải thu hơn 131,95 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng phải thu hơn 54,988 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội phải thu hơn 47,659 tỷ đồng...

Việc thu hồi, xử lý các khoản nợ cũ, không để phát sinh các khoản nợ mới tại các đơn vị được ngành hải quan coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm chống thất thu và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2019.