(BĐT) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuê tuyển công ty kiểm toán báo cáo tài chính - giai đoạn 1 của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 Dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.142 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng trong nước. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Theo kế hoạch, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu sẽ bắt đầu trong quý III/2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.