Nếu thành công, số tiền SJG thu về dự kiến tối thiểu vào khoảng 4.254,8 tỷ đồng.
Biểu đồ giá cổ phiếu SJS thời gian qua.

Biểu đồ giá cổ phiếu SJS thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) do Tổng Công ty Sông Đà (mã SJG-UPCoM) sở hữu.

Theo đó, ngày 5/4 tới, HNX sẽ tổ chức đấu giá đấu giá 41.745.862 cổ phiếu, tương đương 36,7% vốn tại SJS. Bên thoái vốn là Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã SJG). Mức giá khởi điểm là 101.900 đồng/cp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, giá cổ phiếu SJS tăng thêm 1,17% lên 95.500 đồng/cổ phiếu và mức giá đấu cao hơn mức giá thị trường.

Đối tượng tham giá đấu giá gồm nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định. Nếu thành công, số tiền SJG thu về dự kiến tối thiểu vào khoảng 4.254,8 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, SJS công ty ghi nhận doanh thu đạt 746,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 88,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 63,40 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 48,7 tỷ đồng, tăng 59%.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 951 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng.

Trước đó, SJS thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng tiền mặt. Theo đó, SJS cho biết sẽ thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) từ ngày 31/12/2021 sang ngày 30/12/2022.

Lý do điều chỉnh là do tình hình tài chính còn khó khăn nên công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông như đã thông báo.

Đồng thời, SJS cũng cho biết trong trường hợp thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ xem xét thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên.

Trong trường hợp công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động SXKD, công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2016, 2017 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên. Lý do điều chỉnh là do tình hình tài chính của công ty còn khó khăn, công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông như đã thông báo. Như vậy, SJS đã thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt lần thứ 7 và cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt lần 3 vào ngày 30/11/2021.

Tại ngày 31/12/2021, giá trị cổ tức chưa thực hiện chia trả cho các cổ đông của SJS là 474,95 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả số tiền cổ tức năm 2016 và 2017 vào ngày 30/12/2022 căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 47/NQ-CT-HĐQT ngày 29/11/2021.

Theo VnEconomy