(BĐT) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đã có 23/24 công ty thành viên của Tổng công ty đã tiến hành đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). 
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa 23/24 công ty thành viên. Ảnh: TTXVN

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa 23/24 công ty thành viên. Ảnh: TTXVN

Đối với công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang, do lỗi của đơn vị tư vấn nên sẽ tiến hành IPO vào ngày 31/12/2015.

Theo đánh giá, kết quả IPO các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cơ bản đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đối tượng tham gia mua cổ phần chủ yếu là cán bộ, công nhân viên và người lao động của các đơn vị này. Tuy nhiên, các đợt IPO này chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược tham gia, chủ yếu vẫn là các nhà đầu tư nhỏ, lẻ.