(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH vừa công bố kết quả đấu thầu rộng rãi 6 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm tập trung năm 2016 với trị giá các gói thầu gần 172 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Thiết bị điện trúng 3 gói (Gói thầu số 09/2016 – Cung cấp MBT 1P 50kVA; Gói thầu số 10/2016 – Cung cấp MBT 1P 100kVA (loại 1 cấp); Gói thầu số 11/2016 – Cung cấp MBT 1P 100kVA (loại 2 cấp) với tổng giá trúng thầu là hơn 95 tỷ đồng.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh trúng 2 gói, bao gồm: Gói thầu số 12/2016 với giá trúng thầu là 39,852 tỷ đồng (giảm 4,142 tỷ đồng so với giá gói thầu); Gói thầu số 14/2016 với giá trúng thầu là hơn 25,419 tỷ đồng (giảm 1,773 tỷ đồng).

2 gói thầu còn lại là Gói thầu số 16/2016 – Cung cấp dao cách ly các loại và Gói thầu số 1/2016 – Cung cấp hộp đầu cáp, hộp nối cáp hạ thế lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Thiết bị điện Tuấn An và Công ty TNHH DVTM Hải Đăng với mức giá trúng thầu lần lượt là 3,73 tỷ đồng và 2,165 tỷ đồng.