(BĐT) - Tổng công ty 36 vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với kết quả lỗ gần 15 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lỗ 1,6 tỷ đồng. Trong quý II/2021, ngoài việc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh 72% xuống còn 222,5 tỷ đồng, Công ty cũng ghi nhận khoản lỗ 21,1 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Tổng công ty 36 dự kiến tổng doanh thu đạt 1.936 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế âm 66,3 tỷ đồng. Nguồn thu của Tổng công ty 36 trong năm 2021 chủ yếu đến từ các gói thầu xây dựng trong bối cảnh các dự án bất động sản đã gần như được Tổng công ty khai thác hết.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Tổng công ty là 4.862 tỷ đồng với nợ phải trả ở mức 3.809 tỷ đồng, gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu.