Tổng công ty 36 hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận 2019

(BĐT) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 của Tổng công ty 36 vừa công bố cho thấy doanh thu thuần quý IV đạt 790 tỷ đồng, giảm đến 48% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 60%, chỉ đạt 24,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần giảm gần một nửa, còn 1.727 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 69%, đạt 26,4 tỷ đồng. Như vậy, Công ty chỉ hoàn thành 30% chỉ tiêu lợi nhuận 2019.

Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2019 đạt 5.872 tỷ đồng (xấp xỉ đầu năm), chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 1.580 tỷ đồng và hàng tồn kho 1.410 tỷ đồng. Nợ phải trả lên đến 4.870 tỷ đồng, chiếm 83% tổng nguồn vốn, trong đó, nợ tài chính là gần 1.000 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư