Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 25/3/2019 đạt 2,28%, thấp hơn so với cùng kỳ (2,78%). Định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm nay của NHNN là ở mức 14%.

Tín dụng chảy vào ngành công nghiệp có tăng trưởng cao nhất (2,57%), sau đó đến thương mại và dịch vụ (1,97%).

Ở các lĩnh vực ưu tiên, trong khi tín dụng chảy vào các lĩnh vực như xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng khá thì dư nợ tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại sụt giảm 1,64%.

Toàn cảnh hoạt động tín dụng quý I ảnh 1