(BĐT) - Tổng kết công tác bán đấu giá tài sản năm 2017, Bộ Tư pháp cho biết, theo thống kê, cả nước hiện có 524 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (tăng 96 tổ chức so với năm 2016), với 1.164 đấu giá viên đang hành nghề (tăng 208 người so với năm 2016).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong năm 2017, số cuộc bán đấu giá thành công tăng 15,6% so với năm 2016, cụ thể đã tổ chức thành công 25.160 cuộc bán đấu giá (năm 2016 là 21.768 cuộc), nộp ngân sách hơn 1.294 tỷ đồng (hơn 2,8 lần so với năm 2016).

Về cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên, năm 2017, Bộ Tư pháp đã cấp cho 495 trường hợp, thu hồi chứng chỉ của 9 trường hợp và cấp lại cho 12 trường hợp.