(BĐT) - Dự kiến, ngày 16/6 tới, Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng thế giới (World Bank) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Giữa kỳ 2017 - đối thoại cao cấp giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ tại Hà Nội.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Theo Liên minh VBF, hiện nay, sự thay đổi của các chính sách toàn cầu đã đặt ra nhiều thời cơ, thách thức và yêu cầu đổi mới cho Việt Nam, tác động mạnh mẽ tới việc thu hút đầu tư vào khu vực tư nhân. Diễn đàn Doanh nghiệp Giữa kỳ 2017 sẽ tạo cơ hội đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào đối thoại chính sách công tư cùng các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ.

Các chủ điểm sẽ tập trung thảo luận tại Diễn đàn giữa kỳ này là: tác động của chính sách toàn cầu tới thu hút đầu tư khu vực tư nhân tại Việt Nam (Brexit, TPP, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cách mạng công nghiệp 4.0...); sự kết nối giữa khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật (đánh giá tổng quan về sự khác biệt giữa chính sách và thực thi, sự minh bạch và công bằng, rà soát và đánh giá Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và các luật khác...)