(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2021 với doanh thu đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13,5% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, doanh thu tiêu thụ đạt 4.543 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả kinh doanh tháng 10/2021, TNG đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước

Kết quả kinh doanh tháng 10/2021, TNG đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước

Trước đó, 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% lên 4.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 31% lên 169 tỷ đồng.

Công ty cho biết lợi nhuận tăng nhờ định hướng tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm). Cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam.