(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã chứng khoán: TLD) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 2,79 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức theo tỷ lệ 100:7. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2021. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 của Công ty.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 147,1 tỷ đồng, giảm 44,31% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Qua đó, lãi ròng cũng giảm 12,91% về mức 7,11 tỷ đồng.