Theo báo cáo tại ĐHCĐ năm 2016 của CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại (TJC), năm 2015, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Tổng doanh thu đạt 198,2 tỷ đồng; sản lượng đạt mức 631.000 tấn; chia cổ tức 10,88%. 
TJC chia cổ tức 10,88% năm 2015

Cũng trong năm 2015, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

Công ty đã đầu tư mới bằng việc mua xong tàu Transco Glory trọng tải 8.782 tấn, giá gần 66 tỷ đồng và hiện đã đưa vào khai thác ổn định.

Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc TJC, khẳng định: “Trong năm 2016, mặc dù thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn, nguồn hàng vận tải không nhiều, giá cước liên tục giảm nhưng với năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, TJC tự tin sẽ đạt mức sản lượng, doanh thu tương ứng năm 2015”.

Theo đó, năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 200 tỷ đồng; sản lượng 600 nghìn tấn và tỷ lệ chia cổ tức 9% trở lên.

Tính đến hết quý I/2016, TJC đã đạt doanh thu 42,6 tỷ đồng; sản lượng đạt gần 229.000 tấn và lợi nhuận trước thuế là 4,7 tỷ đồng, vượt 88% so với kế hoạch quý và đạt 33,6% so với kế hoạch năm.

Theo ĐTCK