(BĐT) - Mới đây, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán: TIS) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 15/4.

Theo đó, bước sang năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 48,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,5% và 48,2% so với thực hiện năm 2020.

Đồng thời, Công ty đặt kế hoạch sản lượng thép cán đạt 815.000 tấn; phôi thép đạt 395.000 tấn; gang lò cao đạt 200.000 tấn.

Cũng trong năm nay, Công ty dự kiến đầu tư 2,7 tỷ đồng để tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo mở rộng khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm và hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn). Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư 12,85 tỷ đồng nâng cấp tài sản cố định.

Công ty cho biết, năm 2021 mặc dù dịch bệnh đã dần được khống chế và có các biện pháp phòng ngừa, song diễn biến vẫn phức tạp, khả năng gây ảnh hưởng khó xác định. Do đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần thiết.