(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả điều hành giá 7 tháng đầu năm 2021, dự báo và đề xuất các giải pháp điều hành giá trong các tháng cuối năm.
Bộ Tài chính được giao tính toán hợp lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng, thời điểm cụ thể, có giải pháp điều hành giá nhằm đạt mục tiêu lạm phát năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Tài chính được giao tính toán hợp lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng, thời điểm cụ thể, có giải pháp điều hành giá nhằm đạt mục tiêu lạm phát năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc điều hành giá phải đảm bảo thực hiện được mục tiêu Quốc hội giao, sát thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính - cơ quan thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo - tổng hợp ý kiến đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm; tính toán hợp lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng, thời điểm cụ thể để có giải pháp điều hành đạt mục tiêu và không tạo áp lực cho năm 2022. Bảo đảm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Bộ Tài chính cho biết, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ đã tham mưu triển khai công tác quản lý, điều hành giá trên quan điểm thận trọng, đảm bảo hài hòa các mục tiêu chung; phấn đấu vừa giữ bình ổn mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.