• Hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế

    30/12/2021 10:00

    (BĐT) - Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 đạt mức 2,58% được đánh giá là một kết quả khả quan trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều trở ngại do dịch Covid-19. Tuy nhiên, có ý kiến quan ngại mức tăng trưởng tín dụng khoảng 14% trong năm nay là quá cao so với tăng trưởng GDP và điều này đặt ra vấn đề cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nguồn vốn tín dụng trong năm 2022.

chuyên đề

Kết nối đầu tư