(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm 8,27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Tính đến 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn 137,78 tỷ đồng.

Thời gian phát hành sau khi UBCK thông báo nhận được đầu đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019, dự kiến trong quý IV/2020.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2020 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 121,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 32,95 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,57% và 24,4% so với cùng kỳ năm 2019.