(BĐT) - Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng năm 2017, thị trường nội địa và xuất khẩu đã tiêu thụ khoảng 59,27 triệu tấn xi măng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016, ước đạt hơn 74% kế hoạch năm.

Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa 9 tháng qua ước đạt khoảng 45,28 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tiêu thụ khoảng 18,9 triệu tấn.

Riêng trong tháng 9, sản lượng xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa ước đạt 5,2 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng nhẹ so với tháng liền kề trước đó.